Overslaan en naar de inhoud gaan
Project "Oude Landen".

Samenwerking met Port of Antwerp & Railport Antwerpen 

Dubbel zoveel goederenvervoer via het spoor tegen 2030

We willen nog beter gaan samenwerken met Port of Antwerp en Railport Antwerpen. En om dat kracht bij te zetten ondertekenden we een samenwerkingsakkoord. Het doel is om tegen 2030 het aandeel van het vrachtverkeer in de haven via het spoor te verdubbelen.

Grote uitdagingen

We staan voor grote uitdagingen. De aanvoer van vracht via de haven groeit. De druk op het wegverkeer wordt groter en groter. En daar bovenop komen nog eens de ambitieuze milieudoelstellingen. Een belangrijkere rol voor het spoorverkeer ligt dus voor de hand. Een goeie samenwerking tussen de haven van Antwerpen en Infrabel is noodzakelijk.

Digitaliseren en innoveren

Centraal in de samenwerking staan digitalisering en innovatie. We moeten het spoor in de haven aanpassen aan de noden van de 21ste eeuw. Daarvoor willen we een gemeenschappelijk, digitaal platform maken dat het goederenverkeer moet optimaliseren.

Dat systeem kan een oplossing zijn om de tijdslots van de treinen af te stemmen op de terminalslots. Zo kan het laden en lossen van de containers van een zeeschip nog beter op één lijn gebracht worden met het treinverkeer in het havengebied. Dat zorgt voor tijdswinst.

Vernieuwing site "Oude Landen"

Een toekomstig spoorproject dat het spoorverkeer in de haven van Antwerpen zal verbeteren, is het project "Oude Landen" in Ekeren. Het project moet meer capaciteit creëren voor de goederentreinen die van en naar de haven van Antwerpen rijden. Binnenkort vragen we daarvoor de omgevingsvergunning aan. Meer info over "Oude Landen" vind je op onze werfpagina van het project.

Voorstelling Project "Oude Landen".

Nieuw samenwerkingsmodel

Een nieuw samenwerkingsmodel kan het verkeer in de haven bevorderen. We willen samen met de partners bekijken of we zo'n model kunnen opstellen voor de haven. Experts bekijken de haalbaarheid daarvan. Ze gaan na of we aparte regels kunnen opstellen voor de organisatie van het treinverkeer in de haven. Als dat lukt, zal er extra flexibiliteit bijkomen.

Toekomstvisie

De CEO's van de drie bedrijven engageren zich om een toekomstvisie uit te werken. Een visie die uiteraard gedragen wordt door de bedrijven zelf maar ook door de markt. Dat zullen we doen door het stellen en afstemmen van de prioriteiten. Investeringen in spoorinfrastructuur en havenbeleid moeten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.