Overslaan en naar de inhoud gaan

Ekeren - Oude Landen

Wij dienen bij het Vlaamse gewest een omgevingsaanvraag in om ter hoogte van het gebied Oude Landen in Ekeren de spoorcapaciteit te verhogen en de doorstroming van goederentreinen te verbeteren. Aan de toegangspoort van de haven snijden 2 cruciale goederenlijnen (L11 en L27A) mekaar op gelijke hoogte en dat is een knelpunt. Daarom willen we deze twee spoorlijnen op een verschillend niveau bouwen zodat ze mekaar niet meer gelijkgronds kruisen.

Locatie

Zone Oude Landen in Ekeren

 

Planning

Start: september 2020
End: december 2026

Context van de werken
 

Op 15 maart 2017 sloten de Vlaamse regering, de stad Antwerpen en de burgerbewegingen het Toekomstverbond voor de mobiliteit en de leefbaarheid van Antwerpen. Een essentieel onderdeel is een modal shift tegen 2030 voor personen- en goederenverkeer van 50 %
autoverkeer en 50 % alternatieve vervoersmodi.

Wij willen graag actief de groei van de haven van Antwerpen ondersteunen door de capaciteit van het spoorverkeer te verhogen.

Het vormingsstation Antwerpen Noord staat centraal in dit plan omdat het, als slagader, toegang biedt tot alle havensecties. De vlotte in- en uitrit bij dit vormingsstation wordt echter verstoord door de gelijkgrondse kruising Schijn. Het knelpunt bij deze kruising is dat de spoorlijnen L11 en L27A op gelijke hoogte liggen wanneer ze elkaar kruisen.

Wij stellen voor om de kruising van deze spoorlijnen ongelijkgronds te maken, dus op verschillende hoogtes te zetten.

Het maximaal aantal treinpassages per uur, nu beperkt door de vertakking Schijn, kan zo opgedreven worden. Hierdoor kan ook een groter aantal treinen per dag verwerkt worden, wat noodzakelijk zal zijn naar de toekomst toe.

Alle info over het project kun je hieronder terugvinden:
 

  1. Context
  2. Werken Kloosterstraat > Statiestraat
  3. Werken Statiestraat > Prinshoeveweg
  4. Werken Prinshoeveweg - Oudelandse Beek
  5. Werken Oudlandse Beek tot Noorderdokken
  6. Nieuw natuurpark 
  7. Extra geluidswanden
  8. Impact van de werf op de buurt

Je kunt alle info over de werken ook bekijken in dit filmpje.

Meer info over het openbaar onderzoek kan u terugvinden via deze link 

Archeologisch onderzoek

In bepaalde gevallen is een bouwheer verplicht om een archeologienota toe te voegen aan een vergunningsaanvraag. De archeologienota is het resultaat van het archeologisch vooronderzoek van de betrokken percelen. Een archeologisch onderzoek wil zeggen dat we enkele kleine boringen uitvoeren en proefsleuven maken om na te gaan of er geen archeologisch erfgoed aanwezig is.  Het terrein wordt daarna terug hersteld naar de oorspronkelijke staat. 

Deze werken zullen starten op 2 maart en zullen ongeveer duren tot 9 augustus 2020.

De archeologienota en het programma van maatregelen kan geraadpleegd worden op

https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/13032