Overslaan en naar de inhoud gaan

GEN Watermaal-Bosvoorde - spoorwerken en civiele bouwkunde

In Watermaal-Bosvoorde worden twee extra sporen aangelegd. Deze zullen door de toekomstige GEN treinen gebruikt worden. We hebben daarvoor spoorwegbedding verbreed en de infrastructuur aangepast.

Locatie

Tussen de Bundersdreef en de Ooienstraat in Watermaal-Bosvoorde

Planning

Begin: Maart 2018
Eind: 2025

Actualiteit

 (update: maart 2023)

We beginnen aan een nieuwe fase in onze werkzaamheden om de spoorlijn te verdubbelen. In Bosvoorde voorzien we de tunnel van nieuwe nooduitgangen en beginnen we met de uitbreiding van de tunnel tot vier rijstroken ter hoogte van de Archiefstraat. In Watermaal gaan we verder met de aanleg van een onderdoorgang aan het Arcadenplein. en werken we aan de bovenleiding aan de Visélaan. Deze werken worden in overleg met de gemeente uitgevoerd.

Wanneer werken we?
 • Regelmatig werken overdag (6u - 18u)
 • Doorlopende werken (24u/24): van 7 tot 17 april (tunnel station Bosvoorde)
 • Nachtwerken (22u - 6u): van 17 tot 23 april (Visélaan)
Welke impact hebben deze werken?
 • Omwille van het gebruik van machines en werktreinen kunnen deze werken geluidshinder met zich meebrengen
 • Werfverkeer in de buurt van de werken Eventuele hinder ’s nachts van de werfverlichting
 • Arcadenplein: omleiding voor voetgangers en mogelijke hinder voor het autoverkeer
 • Het treinverkeer is onderbroken van 8 tot 16 april tussen Etterbeek en Ottignies. De S8 rijden niet tussen Brussel-Luxemburg en Ottignies. De IC-treinen worden omgeleid via Leuven. Meer info omtrent de aangepaste dienstregeling kan u terugvinden via de reisplanner op www.nmbs.be of de NMBS-app.

--------------------------------

In het kader van onze werken om een veilige doorgang onder de sporen te maken

Om een veilige doorgang onder de sporen te maken die toegankelijk is voor personen met beperkte mobiliteit (PBM), moeten we bomen kappen tussen het Arcadenplein en de spoorweg. Deze voor iedereen toegankelijke oplossing zorgt ervoor dat men niet meer verplicht is om onder de brug van de Visélaan door te gaan. Uit de analyse is gebleken dat er helaas geen ander alternatief mogelijk is. We beperken het aantal bomen die verdwijnen tot het strikte minimum. Deze werken worden in overleg met de gemeente uitgevoerd en kaderen in onze GEN-werken in Watermaal-Bosvoorde. Het GEN moet voor snellere en meer regelmatige treinverbindingen van en naar Brussel zorgen.

Wanneer werken we?
 • herfst-winter 2022/23: voortzetting van de werken in het kader van de ondertunneling
Welke impact hebben deze werken?
 • Omwille van het gebruik van machines kunnen deze werken geluidshinder met zich meebrengen
 • Werfverkeer in de buurt van de werken

Wat veranderen de GEN-werken voor jou?

Dankzij de GEN-werken in Watermaal-Bosvoorde is het gemakkelijker Brussel in en uit te rijden. Op termijn zal er voor de reizigers een ruimer aanbod zijn van treindiensten in een straal van 30 kilometer rond Brussel (gemiddeld 4 treinen per uur tijdens de piekuren).

De lijn 161 doorkruist het Zoniënwoud en komt dan in het hart van de gemeente Watermaal-Bosvoorde. Infrabel heeft in Watermaal-Bosvoorde het GEN-project uitgewerkt zo dat twee verschillende omgevingen mooi in elkaar overvloeien, met aanpassingen die de kans bieden:

 • Aan fauna en aan de voetgangers om de spoorweg veilig over te steken
 • Aan de buurtbewoners om te genieten van een nieuw park en groenvoorzieningen op de overdekte sleuf tussen de Archievenstraat en de Van Becelaerelaan

Wat zijn de volgende stappen?

Na het verplaatsen van de sporen, kan het laatste deel van de werf burgerlijke bouwkunde van start gaan en de volgende werken beëindigd:

 • Aanpassingen in de stations van Watermaal en Bosvoorde : spoorplatform, bouw van perrons en aanpassingen door NMBS
 • De tweede helft van de overdekte sleuf ter hoogte van de Archiefstraat (tussen de Vliegend Hert- en Sprinkhanenlaan)
 • Geluidsmuren van de Archiefstraat
 • De nieuwe perrons van de halte van Bosvoorde en de definitieve toegangen naar die perrons

Om van 2 naar 4 sporen te gaan, zonder onderbreking van het treinverkeer, moeten we eerst de sporen plaatsen.

Het doel is om de sporen eerst te leggen langs kant A (E. Van Bevelaere) en daarna verder te werken aan kant B (Archiefstraat).

Overzicht planning

Watermaal:

 • Tussen 2023-2025: afbraak oud perron in Watermaal en aanleg centrale sporen
 • 2025: ingebruikname 4 sporen

Bosvoorde:

 • 2023:bouwen geluidsmuur langs de Archiefstraat
 • 2023-2024: afwerking van overdekte sleuf en noodtoegang
 • 2023-2024: aanleggen resterende perrons en perrontoegangen
 • 2024: aanleg 2 sporen richting Brussel
 • 2024: ingebruikname perron richting Brussel
 • 2024-2025: installatie veiligheidsuitrusting in overdekte sleuf
 • 2025: ingebruikname 4 sporen

Wat is er al gebeurd?

60% van de bouwwerken is al klaar. Het platform is al voor 70% gebouwd.

In de eerste fase van de GEN-werf te Watermaal-Bosvoorde werden de werken van burgerlijke bouwkunde uitgevoerd in een bosrijke en stedelijke zoneVandaag is 70% van die werken klaar. In het hart van de gemeente hebben we een geluidwerende constructie aangelegd aan elke kant van de sporen.

 • De bovenleidingsportieken van het GEN hebben we allemaal geplaatst.
 • In de herfst hebben we de bovenleiding tussen Bosvoorde en Groenendaal (ter hoogte van het Zoniënwoud) vernieuwd.

We hebben ook de kunstwerken aangepast en het spoorwegdomein ingericht in het Zoniënwoud. Deze werken waren nodig om de spoorbedding te verbreden en hebben geleid tot een situatie waarbij de fauna en flora in de omgeving werden gerespecteerd. Momenteel is het platform voor 70% klaar.

We danken je voor je begrip en geduld. Onze teams stellen alles in het werk om de hinder tot een minimum te beperken.

Het is jammer genoeg altijd mogelijk dat we de werkplanning moeten herzien, bijvoorbeeld als gevolg van slecht weer. Daarom is de timing die we meegeven steeds indicatief en is het altijd mogelijk dat die nog wijzigt.