Overslaan en naar de inhoud gaan

Watermaal-Bosvoorde - GEN-werken

In Watermaal-Bosvoorde worden twee extra sporen aangelegd. Deze zullen door de toekomstige GEN treinen gebruikt worden. We hebben daarvoor spoorwegbedding verbreed en de infrastructuur aangepast.

Locatie

Tussen de Bundersdreef en de Ooienstraat in Watermaal-Bosvoorde

Planning

Begin: maart 2018
Eind: 2025

Nieuws

(update: september 2023)

Archiefstraat:

Om de tunnel ter hoogte van de Archiefstraat en Glaverbel te kunnen bouwen, moeten we enkele bomen verwijderen die tegen de bestaande structuur zijn aangegroeid. Ook verwijderen we de begroeiing ter hoogte van Eikhove nr. 42 zodat we een nooduitgang kunnen aanleggen. Wegens de hoge zomertemperaturen kunnen de werkzaamheden in overleg met de autoriteiten 's ochtends vroeg al beginnen zodat we de gezondheid van de mensen op de werf kunnen beschermen. Tijdens het weekend van 9 en 10 september installeren we nieuwe wissels in Watermaal, leggen we de laatste hand aan de brug in de Elandstraat en werken we verder aan de tunnel.

Wanneer werken we?

 • Weekendwerken overdag: 26-27 augustus + 9-10 en 23-24 september (bomen verwijderen)
 • Doorlopende weekendwerken: van 8 september (23u) tot 11 september (6u)

Welke impact hebben deze werken?

 • Omwille van het gebruik van machines kunnen deze werken geluids– en trillingshinder met zich meebrengen
 • Werfverkeer in de buurt van de werken
 • Tijdens het weekend van 9-10 september is het treinverkeer onderbroken tussen Etterbeek en Ottignies. Meer info over de aangepaste dienstregeling kan je terugvinden via de reisplanner op www.nmbs.be of de NMBS-app

Tussen het station van Watermaal en de Archiefstraat:

We installeren nieuwe wissels en werken aan het perron in het station van Watermaal. Verder plaatsen we borstweringen langs de Archiefstraat en werken we de brug in de Elanstraat verder af. We werken ook aan de overdekking van het laatste deel van de tunnel en aan de nooduitgangen. Om de impact op de omwonenden te beperken, wordt een deel van het materiaal via de sporen afgevoerd en slechts een deel via de Archiefstraat. Deze werken worden in overleg met de gemeente uitgevoerd en kaderen in onze GEN-werken in Watermaal-Bosvoorde. Het GEN moet voor snellere en meer regelmatige treinverbindingen van en naar Brussel zorgen.

Wanneer werken we?

 • Doorlopende werken (24u /24): tot 3 november
 • Occasionele werken mogelijk buiten bovenstaande data en uren afhankelijk van de vooruitgang van onze werken

Welke impact hebben deze werken?

 • Omwille van het gebruik van machines en werktreinen kunnen deze werken stof-, geluids– en trillingshinder met zich meebrengen
 • Werfverkeer in de buurt van de werken
 • Eventuele hinder ’s nachts van de werfverlichting

Wat veranderen de GEN-werken voor jou?

Dankzij de GEN-werken in Watermaal-Bosvoorde is het gemakkelijker Brussel in en uit te rijden. Op termijn zal er voor de reizigers een ruimer aanbod zijn van treindiensten in een straal van 30 kilometer rond Brussel (gemiddeld 4 treinen per uur tijdens de piekuren).

De lijn 161 doorkruist het Zoniënwoud en komt dan in het hart van de gemeente Watermaal-Bosvoorde. Infrabel heeft in Watermaal-Bosvoorde het GEN-project uitgewerkt zo dat twee verschillende omgevingen mooi in elkaar overvloeien, met aanpassingen die de kans bieden:

 • Aan fauna en aan de voetgangers om de spoorweg veilig over te steken
 • Aan de buurtbewoners om te genieten van een nieuw park en groenvoorzieningen op de overdekte sleuf tussen de Archievenstraat en de Van Becelaerelaan

Wat zijn de volgende stappen?

Na het verplaatsen van de sporen, kan het laatste deel van de werf burgerlijke bouwkunde van start gaan en de volgende werken beëindigd worden:

 • Aanpassingen in de stations van Watermaal en Bosvoorde: spoorplatform, bouw van perrons en aanpassingen door NMBS
 • De tweede helft van de overdekte sleuf ter hoogte van de Archiefstraat (tussen de Vliegend Hert- en Sprinkhanenlaan)
 • Geluidsmuren ter hoogte van de Archiefstraat
 • De nieuwe perrons van de halte van Bosvoorde en de definitieve toegangen naar die perrons

Bij de uitbreidingswerken plaatsten we eerst de extra sporen. Zo moest het treinverkeer niet onderbroken worden. Het doel is om de sporen eerst te leggen langs kant A (E. Van Bevelaere) en daarna verder te werken aan kant B (Archiefstraat).

Overzicht planning

Watermaal:

 • Tussen 2023-2025: afbraak oud perron in Watermaal en aanleg centrale sporen
 • 2025: ingebruikname 4 sporen

Bosvoorde:

 • 2023:bouwen geluidsmuur langs de Archiefstraat
 • 2023-2024: afwerking van overdekte sleuf en noodtoegang
 • 2023-2024: aanleggen resterende perrons en perrontoegangen
 • 2024: aanleg 2 sporen richting Brussel
 • 2024: ingebruikname perron richting Brussel
 • 2024-2025: installatie veiligheidsuitrusting in overdekte sleuf
 • 2025: ingebruikname 4 sporen

Wat is er al gebeurd?

60% van de bouwwerken is al klaar. Het platform is al voor 70% gebouwd.

In de eerste fase van de GEN-werf te Watermaal-Bosvoorde werden de werken van burgerlijke bouwkunde uitgevoerd in een bosrijke en stedelijke zoneVandaag is 70% van die werken klaar. In het hart van de gemeente hebben we een geluidwerende constructie aangelegd aan elke kant van de sporen.

 • De bovenleidingsportieken van het GEN hebben we allemaal geplaatst.
 • In de herfst hebben we de bovenleiding tussen Bosvoorde en Groenendaal (ter hoogte van het Zoniënwoud) vernieuwd.
 • Bouw van de brug in de Elandstraat (betonnen elementen worden op hun plek geschoven en er wordt een bekleding van imitatiemetselwerk aangebracht)
 • Verplaatsen van de perrons
 • De halve tunnel onder de sporen in het station van Watermaal.

We hebben ook de kunstwerken aangepast en het spoorwegdomein ingericht in het Zoniënwoud. Deze werken waren nodig om de spoorbedding te verbreden en hebben geleid tot een situatie waarbij de fauna en flora in de omgeving werden gerespecteerd. Momenteel is het platform voor 70% klaar.

We danken je voor je begrip en geduld. Onze teams stellen alles in het werk om de hinder tot een minimum te beperken.

Het is jammer genoeg altijd mogelijk dat we de werkplanning moeten herzien, bijvoorbeeld als gevolg van slecht weer. Daarom is de timing die we meegeven steeds indicatief en is het altijd mogelijk dat die nog wijzigt.