Overslaan en naar de inhoud gaan

Buurtbewoners

Contactformulieren

 1. Contactformulieren

Indien u in de buurt van een spoorlijn woont en meer informatie wenst over de spoorinfrastructuur of over werkzaamheden aan het spoor, een probleem wenst te melden, een aanvraag wenst te doen of enige andere vraag hebt in verband met het spoor, kan u ons contacteren via het daartoe bestemde contactformulier voor buurtbewoners. In het kader hiervan verwerken wij uw persoonsgegevens met het oog op een correcte en vlotte behandeling van uw verzoek en om terugkoppeling naar u mogelijk te maken.

De lijst hieronder beschrijft de categorieën van gegevens die we voor deze doeleinden verwerken, vanwaar uw gegevens afkomstig zijn, de grondslag voor deze verwerkingsactiviteit en met wie we de gegevens mogelijks zullen delen.

Categorieën van verwerkte gegevens: Geslacht, Voornaam / Naam, Telefoonnummer, E-mailadres, Straat, Huisnummer, Gemeente, Afbeeldingen
Bron van de gegevens: Rechtstreeks van u bij invulling van het formulier
Rechtmatige grondslag voor verwerking: 
noodzakelijk voor het vervullen van een taak van algemeen belang (artikel  199, 1° , 2° van de Wet van 21/03/1991, - 1° het verwerven, het ontwerpen, de bouw, de vernieuwing, het onderhoud en het beheer van de spoorweginfrastructuur; en  - 2° het beheer van de regelings- en veiligheidssystemen van deze infrastructuur)

Ontvangers van gegevens: IT-dienstverleners

 1. Klachtenformulier geluid en trillingen langs de spoorweg

Indien u in de buurt van een spoorlijn woont en u hinder ondervindt door trillingen of geluid langs de spoorwegen die niet veroorzaakt worden door werken van Infrabel, kan u het daartoe bestemde klachtenformulier invullen. In het kader hiervan verwerken wij uw Persoonsgegevens met het oog op het opstarten van een dossier, om over voldoende informatie te beschikken om uw klacht te onderzoeken en om terugkoppeling naar u mogelijk te maken.

De lijst hieronder beschrijft de categorieën van gegevens die we voor deze doeleinden verwerken, vanwaar uw gegevens afkomstig zijn, de grondslag voor deze verwerkingsactiviteit en met wie we de gegevens mogelijks zullen delen.

Categorieën van verwerkte gegevens: Geslacht, Voornaam / Naam, Telefoonnummer, E-mailadres, Straat, Huisnummer, Gemeente, Afbeeldingen
Bron van de gegevens: Rechtstreeks van u bij invulling van het formulier
Rechtmatige grondslag voor verwerking: 
noodzakelijk voor het vervullen van een taak van algemeen belang (artikel  199, 1° , 2° van de Wet van 21/03/1991, - 1° het verwerven, het ontwerpen, de bouw, de vernieuwing, het onderhoud en het beheer van de spoorweginfrastructuur; en  - 2° het beheer van de regelings- en veiligheidssystemen van deze infrastructuur)

Ontvangers van gegevens: IT-dienstverleners

 1. Aanvraag snoeiwerken

Met het oog op de veiligheid van het spoornet kan u een aanvraag indienen om snoeiwerken te laten uitvoeren. Dit laat u toe om situaties te melden die een bedreiging kunnen vormen voor de veiligheid van buurtbewoners of van het treinverkeer, zodat wij deze met voorrang kunnen onderzoeken en er gevolg aan geven. In het kader hiervan verwerken wij uw Persoonsgegevens met het oog op een correcte en vlotte behandeling van uw verzoek en om terugkoppeling naar u mogelijk te maken.

De lijst hieronder beschrijft de categorieën van gegevens die we voor deze doeleinden verwerken, vanwaar uw gegevens afkomstig zijn, de grondslag voor deze verwerkingsactiviteit en met wie we de gegevens mogelijks zullen delen.

Categorieën van verwerkte gegevens: Geslacht, Voornaam / Naam, Telefoonnummer, E-mailadres, Straat, Huisnummer, Gemeente, Afbeeldingen
Bron van de gegevens: Rechtstreeks van u bij invulling van het formulier
Rechtmatige grondslag voor verwerking: 
noodzakelijk voor het vervullen van een taak van algemeen belang (artikel  199, 1° , 2° van de Wet van 21/03/1991, - 1° het verwerven, het ontwerpen, de bouw, de vernieuwing, het onderhoud en het beheer van de spoorweginfrastructuur; en  - 2° het beheer van de regelings- en veiligheidssystemen van deze infrastructuur)

Ontvangers van gegevens: IT-dienstverleners

 1. Aangifte van schade

Infrabel biedt buurtbewoners de mogelijkheid om een aanvraag tot schadevergoeding in te dienen voor schade aan een gebouw die mogelijks veroorzaakt werd door een werf van Infrabel in de buurt. In het kader hiervan verwerken wij uw Persoonsgegevens met het oog op een correcte en vlotte behandeling van uw verzoek en om terugkoppeling naar u mogelijk te maken. De lijst hieronder beschrijft de categorieën van gegevens die we voor deze doeleinden verwerken, vanwaar uw gegevens afkomstig zijn, de grondslag voor deze verwerkingsactiviteit en met wie we de gegevens mogelijks zullen delen.

Categorieën van verwerkte gegevens: Geslacht, Voornaam / Naam, Telefoonnummer, E-mailadres, Straat, Huisnummer, Gemeente, Polisnummer van Brandverzekering, Afbeeldingen
Bron van de gegevens: Rechtstreeks van u bij invulling van het formulier
Rechtmatige grondslag voor verwerking: 
noodzakelijk voor het vervullen van een taak van algemeen belang (artikel  199, 1° , 2° van de Wet van 21/03/1991, - 1° het verwerven, het ontwerpen, de bouw, de vernieuwing, het onderhoud en het beheer van de spoorweginfrastructuur; en  - 2° het beheer van de regelings- en veiligheidssystemen van deze infrastructuur)

Ontvangers van gegevens: IT-dienstverleners

 

 1. Aanvraag tot kopen/huren van een perceel

Wanneer u een terrein van Infrabel wenst te huren of te kopen, kan u het daartoe bestemde formulier invullen. In het kader hiervan verwerken wij uw Persoonsgegevens met het oog op een correcte en vlotte behandeling van uw verzoek en om terugkoppeling naar u mogelijk te maken.

De lijst hieronder beschrijft de categorieën van gegevens die we voor deze doeleinden verwerken, vanwaar uw gegevens afkomstig zijn, de grondslag voor deze verwerkingsactiviteit en met wie we de gegevens mogelijks zullen delen.

Categorieën van verwerkte gegevens: Geslacht, Voornaam / Naam, Telefoonnummer, E-mailadres, Straat, Huisnummer, Gemeente, Afbeeldingen
Bron van de gegevens: Rechtstreeks van u bij invulling van het formulier
Rechtmatige grondslag voor verwerking: uitvoering van de overeenkomst (precontractuele fase), om op een behoorlijke manier uw aanvragen te behandelen tot aankoop/huur van percelen van Infrabel.

Ontvangers van gegevens: IT-dienstverleners

 

 1. Chatbot buurtbewoners

De Chatbot “Mia” is een geautomatiseerde gesprekspartner. Hij neemt geen enkele beslissing, en op geen enkel moment is er sprake van een geautomatiseerde beslissing in de zin van de AVG.

Als u in de buurt van een spoorlijn woont en meer informatie wenst over de spoorweginfrastructuur of werken aan het spoor of een probleem wil melden, een aanvraag wil indienen of een andere vraag over het spoor wil stellen, kan u met ons contact opnemen via de daarvoor voorziene chatbot "Mia". "Mia" is een interactief en geautomatiseerd antwoordsysteem dat wordt beheerd op basis van artificiële intelligentie.  In dit verband verwerken we uw persoonsgegevens om uw aanvraag snel en automatisch te kunnen behandelen en desgevallend opnieuw contact met u op te nemen en om de automatische antwoorden van Infrabel op vragen van het grote publiek te verbeteren.

De onderstaande lijst beschrijft de gegevenscategorieën die wij voor deze doeleinden verwerken, waar de gegevens vandaan komen, wat de grondslag is voor deze verwerkingsactiviteit en aan wie de gegevens uiteindelijk zullen worden verstrekt.

 • Verwerkte gegevenscategorieën: e-mailadres

Gegevensbronnen: uw e-mailadres wordt enkel bewaard als u het ingeeft. Indien de chatbot niet onmiddellijk een antwoord heeft op uw vraag, vraagt hij u om uw e-mailadres in te geven en neemt hij later terug contact met u op.

Rechtmatige grondslag van de verwerking:  noodzakelijk voor het vervullen van een taak van algemeen belang (artikel  199, 1° , 2° van de Wet van 21/03/1991, - 1° het verwerven, het ontwerpen, de bouw, de vernieuwing, het onderhoud en het beheer van de spoorweginfrastructuur; en  - 2° het beheer van de regelings- en veiligheidssystemen van deze infrastructuur)

 • Verwerkte gegevenscategorieën: IP-adres

Gegevensbronnen: Rechtstreeks van u afkomstig wanneer u gebruik maakt van de chatbot “Mia”

Rechtmatige grondslag van de verwerking: Het is in het gerechtvaardigd belang van Infrabel als bedrijf om het IP-adres te kunnen verzamelen, zodat we technisch in staat zijn om te communiceren met u en u een snel en efficiënt middel te bieden om met ons contact op te nemen, met dien verstande dat we er in dit verband altijd over waken uw belangen te vrijwaren.

Ontvangers van de verwerking: IT-dienstverleners 

 • Verwerkte gegevenscategorieën: gesprekken met de chatbot “Mia”
  Gegevensbronnen: Rechtstreeks van u afkomstig wanneer u gebruik maakt van de chatbot “Mia”

Rechtmatige grondslag van de verwerking: Het is in het gerechtvaardigd belang belang van Infrabel als bedrijf om de gesprekken met de chatbot van Infrabel te kunnen gebruiken om de automatische antwoorden te kunnen verbeteren en u een snel en efficiënt middel te bieden om met ons contact op te nemen, met dien verstande dat we er in dit verband altijd over waken uw belangen te vrijwaren.

Ontvangers van de verwerking:  IT-dienstverleners