Overslaan en naar de inhoud gaan

Buurtbewoners

Contactformulieren

  1. Contactformulieren

Indien u in de buurt van een spoorlijn woont en meer informatie wenst over de spoorinfrastructuur of over werkzaamheden aan het spoor, een probleem wenst te melden, een aanvraag wenst te doen of enige andere vraag hebt in verband met het spoor, kan u ons contacteren via het daartoe bestemde contactformulier voor buurtbewoners. In het kader hiervan verwerken wij uw persoonsgegevens met het oog op een correcte en vlotte behandeling van uw verzoek en om terugkoppeling naar u mogelijk te maken.

De lijst hieronder beschrijft de categorieën van gegevens die we voor deze doeleinden verwerken, vanwaar uw gegevens afkomstig zijn, de grondslag voor deze verwerkingsactiviteit en met wie we de gegevens mogelijks zullen delen.

Categorieën van verwerkte gegevens: Geslacht, Voornaam / Naam, Telefoonnummer, E-mailadres, Straat, Huisnummer, Gemeente, Afbeeldingen
Bron van de gegevens: Rechtstreeks van u bij invulling van het formulier
Rechtmatige grondslag voor verwerking: 
noodzakelijk voor het vervullen van een taak van algemeen belang (artikel  199, 1° , 2° van de Wet van 21/03/1991, - 1° het verwerven, het ontwerpen, de bouw, de vernieuwing, het onderhoud en het beheer van de spoorweginfrastructuur; en  - 2° het beheer van de regelings- en veiligheidssystemen van deze infrastructuur)

Ontvangers van gegevens: IT-dienstverleners

  1. Klachtenformulier geluid en trillingen langs de spoorweg

Indien u in de buurt van een spoorlijn woont en u hinder ondervindt door trillingen of geluid langs de spoorwegen die niet veroorzaakt worden door werken van Infrabel, kan u het daartoe bestemde klachtenformulier invullen. In het kader hiervan verwerken wij uw Persoonsgegevens met het oog op het opstarten van een dossier, om over voldoende informatie te beschikken om uw klacht te onderzoeken en om terugkoppeling naar u mogelijk te maken.

De lijst hieronder beschrijft de categorieën van gegevens die we voor deze doeleinden verwerken, vanwaar uw gegevens afkomstig zijn, de grondslag voor deze verwerkingsactiviteit en met wie we de gegevens mogelijks zullen delen.

Categorieën van verwerkte gegevens: Geslacht, Voornaam / Naam, Telefoonnummer, E-mailadres, Straat, Huisnummer, Gemeente, Afbeeldingen
Bron van de gegevens: Rechtstreeks van u bij invulling van het formulier
Rechtmatige grondslag voor verwerking: 
noodzakelijk voor het vervullen van een taak van algemeen belang (artikel  199, 1° , 2° van de Wet van 21/03/1991, - 1° het verwerven, het ontwerpen, de bouw, de vernieuwing, het onderhoud en het beheer van de spoorweginfrastructuur; en  - 2° het beheer van de regelings- en veiligheidssystemen van deze infrastructuur)

​​​​​

Ontvangers van gegevens: IT-dienstverleners

  1. Aangifte van schade

Infrabel biedt buurtbewoners de mogelijkheid om een aanvraag tot schadevergoeding in te dienen voor schade aan een gebouw die mogelijks veroorzaakt werd door een werf van Infrabel in de buurt. In het kader hiervan verwerken wij uw Persoonsgegevens met het oog op een correcte en vlotte behandeling van uw verzoek en om terugkoppeling naar u mogelijk te maken. De lijst hieronder beschrijft de categorieën van gegevens die we voor deze doeleinden verwerken, vanwaar uw gegevens afkomstig zijn, de grondslag voor deze verwerkingsactiviteit en met wie we de gegevens mogelijks zullen delen.

Categorieën van verwerkte gegevens: Geslacht, Voornaam / Naam, Telefoonnummer, E-mailadres, Straat, Huisnummer, Gemeente, Polisnummer van Brandverzekering, Afbeeldingen
Bron van de gegevens: Rechtstreeks van u bij invulling van het formulier
Rechtmatige grondslag voor verwerking: 
noodzakelijk voor het vervullen van een taak van algemeen belang (artikel  199, 1° , 2° van de Wet van 21/03/1991, - 1° het verwerven, het ontwerpen, de bouw, de vernieuwing, het onderhoud en het beheer van de spoorweginfrastructuur; en  - 2° het beheer van de regelings- en veiligheidssystemen van deze infrastructuur)

Ontvangers van gegevens: IT-dienstverleners

  1. Aanvraag tot kopen/huren van een perceel

Wanneer u een terrein van Infrabel wenst te huren of te kopen, kan u het daartoe bestemde formulier invullen. In het kader hiervan verwerken wij uw Persoonsgegevens met het oog op een correcte en vlotte behandeling van uw verzoek en om terugkoppeling naar u mogelijk te maken.

De lijst hieronder beschrijft de categorieën van gegevens die we voor deze doeleinden verwerken, vanwaar uw gegevens afkomstig zijn, de grondslag voor deze verwerkingsactiviteit en met wie we de gegevens mogelijks zullen delen.

Categorieën van verwerkte gegevens: Geslacht, Voornaam / Naam, Telefoonnummer, E-mailadres, Straat, Huisnummer, Gemeente, Afbeeldingen
Bron van de gegevens: Rechtstreeks van u bij invulling van het formulier
Rechtmatige grondslag voor verwerking: uitvoering van de overeenkomst (precontractuele fase), om op een behoorlijke manier uw aanvragen te behandelen tot aankoop/huur van percelen van Infrabel.

Ontvangers van gegevens: IT-dienstverleners