Overslaan en naar de inhoud gaan

100% groene energie voor LCI Antwerpen-Noord

We breiden ons zonnepanelenpark verder uit en investeren volop in groene energie. Deze week kleden we het dak van het LCI Antwerpen-Noord aan met zonnepanelen, maar ook elders in het land staan er heel wat projecten op til. 

Infrabel is aangesloten bij de Belgian Alliance for Climate Action: een recent initiatief dat Belgische organisaties uitnodigt om hun broeikasgasuitstoot te verminderen en hun klimaatambities te verhogen. Het ultieme doel? De opwarming van de aarde onder 2°C houden, en liefst nog minder.

We willen dus ook bij Infrabel het voortouw nemen in de evolutie naar een CO2-neutrale samenleving. . Eén van de pijlers om deze klimaatvisie te realiseren is het inzetten op groene energie.  

In dat kader start deze week de installatie van zonnepanelen op de twee daken van het LCI Antwerpen-Noord. Best indrukwekkend, want het gaat om 456 stuks verspreid over een oppervlakte van 743,28m². Goed voor een jaarlijkse productie van 119,3 MWh aan energie. Om je een idee te geven, dat is het equivalent van het elektriciteitsverbruik van ongeveer 34 gezinnen. Wat we doen met de opgewekte energie? Die zullen we volledig zelf consumeren om er te voorzien in het dagdagelijks verbruik van het LCI. Voor onze ecologische voetafdruk betekent dit een vermindering van de CO2-uitstoot met 22,4 ton. Begin december zou de installatie afgerond moeten zijn.

Antwerpen-Noord is trouwens slechts één van de vele projecten die op til staan op dit vlak. Zo zullen we in de eerstkomende weken ook zonnepanelen installeren op het dak van het LCI Denderleeuw en op de Production Plant Schaarbeek. Bij die laatste gaat het om de gebouwen 11 (Sociaal gebouw) en 31 (Algemene Dienst). Daarnaast staan ook het LCI van Yvoir en Bertrix in de loop van 2021 op de planning. In Klein-Eiland Anderlecht daarentegen hebben we recent al zonnepanelen geplaatst; daar is het enkel nog een kwestie van ze aan te sluiten. Goeie, en vooral groene, vooruitzichten dus!