Overslaan en naar de inhoud gaan

Duurzame mobiliteit, daar gaan we voor!

Het treinverkeer is een belangrijke pijler van duurzame mobiliteit. In lijn met de maatschappelijke evolutie rond duurzaamheid en onze bedrijfsstrategie streven we ernaar om de impact van onze activiteiten op het milieu en het klimaat zo veel mogelijk te beperken. Dit engagement uiten we in onze visie en brengen we in de praktijk met ons milieubeleidsplan.

Onze visie

Met onze milieustrategie willen we de spoorwegsector positioneren als sterke schakel binnen het netwerk van duurzame mobiliteit. We verbinden ons ertoe in onze activiteiten het milieu en het klimaat te respecteren en onze impact erop te verminderen. We houden daarbij rekening met de verwachtingen van onze interne en externe stakeholders. We vinden het belangrijk om onze collega’s te sensibiliseren over milieuzorg en maatschappelijke veranderingen. Op die manier integreren we duurzaamheid in onze bedrijfsstrategie en in onze dagelijkse processen en dragen we bij tot de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Ons milieubeleidsplan

Ons milieubeleidsplan geeft weer hoe we willen bijdragen tot een netwerk van duurzame, toekomstgerichte en maatschappelijk verantwoorde mobiliteit. Onze milieudoelstellingen geven onze ambitie voor 2024 aan en kijken al een stapje verder, richting 2040. Aan de duurzame mobiliteit van morgen wordt vandaag samengewerkt door ieder van ons!

Onze milieudoelstellingen voor 2024

1. Zorg voor milieu en klimaat 

Bescherming van het klimaat en aanpassing van onze infrastructuur

Onze klimaatvisie ambieert om tegen 2040 CO2-neutraal te worden, waarbij we tegen 2024 willen inzetten op energie-efficiëntie, groene energie, innovatie en de samenwerking met onze stakeholders.

We stemmen onze spoorweginfrastructuur zo veel mogelijk af op de effecten van de klimaatverandering, tegen 2024 inventariseren we de impact ervan op ons net.

Een ecologisch infrastructuurnet

We willen een ecologische spoorweginfrastructuur uitbouwen door fauna en flora langs de spoorlijnen te respecteren en te beschermen. We streven ernaar ons pesticide- en creosootgebruik te verminderen. We zoeken hiervoor naar alternatieven en testen die uit in pilootprojecten.

Circulaire economie

We willen onze spoorwegmaterialen maximaal hergebruiken en valoriseren. We werken voortdurend aan een uniforme en selectieve afvalinzameling op werkposten en op werven. Oud ICT-materiaal schenken we een tweede leven dankzij een samenwerking met Oxfam, Close the Gap en a Smart World. We realiseren eveneens aan een aantal pilootprojecten rond circulaire economie.

Beperking van geluids- en trillingshinder

​​​​​​We willen geluids- en trillingshinder beperken dankzij aanpassingen aan de  spoorweginfrastructuur. Het uitrusten van de sporen met railpads (geluidsdempende rubberen matten) zijn hier een innovatief voorbeeld van. Tegen 2024 werken we een geluidsstrategie uit en streven we naar een proactieve en constructieve relatie met de regionale overheden.

2. Samenwerking met onze stakeholders

Strategische partnerships

​​​​​​We willen strategische partnerships met onze stakeholders opbouwen om duurzame mobiliteit samen te versterken en het milieu te beschermen. Zo neemt Infrabel deel aan de Green Deal Biodiversiteit in Vlaanderen; in dat kader realiseren we een aantal ecologische projecten langs het spoor. Daarnaast participeren we ook in de Green Deal Achats Circulaires in Wallonië om duurzame criteria te integreren in onze opdrachten. Sinds 2020 maakt Infrabel ook deel uit van de Belgian Alliance for Climate Action (BACA), een initiatief waarbij Belgische bedrijven en organisaties zich samen engageren om ambitieuze klimaatdoelstellingen aan te gaan.

 

Duurzame organisatie

​​​​​​ We willen Infrabel verder ontwikkelen als een duurzame organisatie en milieu en klimaat integreren in onze dagelijkse activiteiten. Dit doen we dankzij de ISO14001-  certificatie, selectieve afvalinzameling in onze containerparken, de uitrol van groene    werkplekken en opleidingen en sensibilisering doorheen de hele organisatie.

3. Innovatie voor de spoorwegsector 

 

We willen innovatie aanmoedigen om de spoorwegsector klaar te stomen voor de mobiliteit van morgen. We zetten in op de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor de energietransitie en voor de vervanging van glyfosaat en creosoot. We hechten belang aan de duurzame ontwikkeling van nieuwe spoorwegmaterialen en het hergebruik ervan. We werken hiervoor samen met kenniscentra en het onderwijs en lanceren pilootprojecten en haalbaarheidsstudies.

Onze projecten in beeld

Ons contacteren?

Heb je vragen, wil je meer weten of wil je ideeën met ons delen? Contacteer ons dan op het volgende e-mailadres: environment@infrabel.be.