Overslaan en naar de inhoud gaan

Hansbeke - aanleg derde en vierde spoor

We werken aan de aanleg van een derde en vierde spoor tussen Landegem en Aalter. In Hansbeke voorzien we een doortocht door de gemeente. Het gaat niet alleen over 2 extra spoorlijnen. We voorzien ook een nieuwe Rondweg, een nieuw station, een ontdubbeld rioleringsstelsel en de heraanleg van de aanpalende straten.

Locatie

Hansbeke

Planning

Start: 11/02/2019
End: Eind 2021

Tijdelijke opschorting van de werken 

Om een veilige en kwalitatieve dienstverlening voor onze klanten en gebruikers van het spoor te kunnen garanderen tijdens de volledige duur van de Coronaviruscrisis, richten we ons momenteel op de uitvoering van de essentiële werken op het Belgische spoorwegnet. Je kan hierover meer lezen in ons persbericht.

De werken in het kader van de aanleg van het derde en vierde spoor tussen Gent en Brugge zijn tijdelijk opgeschort in Hansbeke. 

Welke werken voeren we uit ?

 • Er zal een nieuwe onderdoorgang voor voetgangers en fietsers worden aangelegd ter hoogte van het station van Hansbeke en er komt verderop een tunnel voor autoverkeer.
 • De N461 en N437 zullen via een nieuwe weg worden verbonden, op die manier wordt het dorpscentrum van Hansbeke gevrijwaard van doorgaand verkeer.
 • De Nevelestraat-Hansbekedorp krijgt een knip voor het autoverkeer ter hoogte van het spoor. Het doorgaande verkeer rijdt in de toekomst niet meer door het dorpscentrum, maar via een nieuwe rondweg rond Hansbeke met een tunnel onder het spoor. De nieuwe weg verlaat de Nevelestraat (N437) aan de Rostraat en sluit iets voorbij de Voordestraat terug aan op Hansbekedorp-Vaartstraat (N461). Er komt een nieuwe fiets- en voetgangerstunnel onder het spoor waar nu de spooroverweg ligt. Alle verplaatsingen voor fietsers in de dorpskern blijven dus hetzelfde als nu. Tussen de Rostraat en de Zandestraat komt er een dubbelrichtingsfietspad naast de nieuwe rondweg.

Fasering van de werken

Februari 2019 - juni 2019: Voorbereidende werken, archeologisch onderzoek, vrijmaken terreinen

De hinder voor treinreizigers en weggebruikers van de gewestweg zullen in eerste instantie beperkt zijn. Voor de buurtbewoners zijn er belangrijke werken van de nutsmaatschappijen bezig en voor riolering gepland. 

Juni 2019 - juni 2020: Bouw autotunnel rondweg
 

 • Werken zowel overdag als ' nachts.
   
 • 21 - 24 februari 2020: Plaatsen tunnelkoker. Er wordt veel hinder verwacht.
  • Tijdens dit weekend zal het treinverkeer onderbroken zijn en zullen we doorlopend werken van vrijdagnacht tot maandagochtend. De NMBS voorziet een vervangende busdienst. Meer info over de dienstregeling vindt u op www.belgiantrain.be.
    
 • Vanaf 24 februari zullen de Vaartstraat en Voordestraat volledig afgesloten worden.
  • In samenspraak met de gemeente wordt een wegomleiding voorzien.
   Het pompstation GULF en bijhorende garage gelegen in  de Vaartstraat  zal  gedurende de werken bereikbaar blijven via een tijdelijke werfweg. Gedurende de asfalteringswerken zal de toegang afgesloten zijn wanneer er gewerkt wordt.
   Het restaurant T’Oud Gemeentehuis gelegen op de hoek van de Vaartstraat en Voordestraat is bereikbaar via een tijdelijk voetpad. Wagens kunnen parkeren in Hansbekedorp.
   Inwoners van de Voordestraat en Vaartstraat parkeren zich best in Hansbekedorp. Passage is mogelijk indien de werken het toelaten en in overleg met de werfleiding.

Na bouwverlof 2020: Uitbreken overweg

 • Nachtwerken met beperkte hinder.

Voorjaar 2020 - mei 2021: Bouw onderdoorgang station Hansbeke

 • Nachtwerken van 16 tot en met 20 maart
  Inkorten van de perrons van Hansbeke station. Voor de reizigers zullen er verschillende routes te volgen zijn om zich te verplaatsen tussen de perrons.
  Voorbereidende werken voor de onderdoorgang Hansbeke station.
 • Nachtwerken van 20 tot en met 24 april
  Intrillen van damplanken in functie van de toekomstige bouwput ter constructie van de onderdoorgang Hansbeke station.
 • Doorlopende werken (van vrijdagavond tot maandagochtend) tijdens het weekend van 25-26 april
  Palen inschroeven in het spoor ter hoogte van de toekomstige onderdoorgang Hansbeke station.
 • Nachtwerken van 28 tot en met 30 april
  Damplanken intrillen langs de kant van spoor A – Dwars op Nevelestraat.
 • Nachtwerken van 4 tot en met 6 mei
  Damplanken intrillen langs de kant van spoor B – Dwars op Hansbekedorp.

Augustus 2021 - oktober 2021: Beddingswerken

Augustus 2021 - december 2021: Aanleg wegen

Hansbeke.
Medegefinancierd door de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen.
Fasering werken hansbeke.