Overslaan en naar de inhoud gaan

Hansbeke - aanleg derde en vierde spoor

We starten binnenkort met de aanleg van een derde en vierde spoor tussen Landegem en Aalter. In Hansbeke voorzien we een doortocht door de gemeente. Het gaat niet alleen over 2 extra spoorlijnen. We voorzien ook een nieuwe Rondweg, een nieuw station, een ontdubbeld rioleringsstelsel en de heraanleg van de aanpalende straten.

Locatie

Hansbeke

Planning

Start: 11/02/2019
End: Eind 2021

Welke werken voeren we uit ?

 • Er zal een nieuwe onderdoorgang voor voetgangers en fietsers worden aangelegd ter hoogte van het station van Hansbeke en er komt verderop een tunnel voor autoverkeer.
 • De N461 en N437 zullen via een nieuwe weg worden verbonden, op die manier wordt het dorpscentrum van Hansbeke gevrijwaard van doorgaand verkeer.
 • De Nevelestraat-Hansbekedorp krijgt een knip voor het autoverkeer ter hoogte van het spoor. Het doorgaande verkeer rijdt in de toekomst niet meer door het dorpscentrum, maar via een nieuwe rondweg rond Hansbeke met een tunnel onder het spoor. De nieuwe weg verlaat de Nevelestraat (N437) aan de Rostraat en sluit iets voorbij de Voordestraat terug aan op Hansbekedorp-Vaartstraat (N461). Er komt een nieuwe fiets- en voetgangerstunnel onder het spoor waar nu de spooroverweg ligt. Alle verplaatsingen voor fietsers in de dorpskern blijven dus hetzelfde als nu. Tussen de Rostraat en de Zandestraat komt er een dubbelrichtingsfietspad naast de nieuwe rondweg.

Fasering van de werken

Februari 2019 - juni 2019: Voorbereidende werken, archeologisch onderzoek, vrijmaken terreinen

De hinder voor treinreizigers en weggebruikers van de gewestweg zullen in eerste instantie beperkt zijn. Voor de buurtbewoners zijn er belangrijke werken van de nutsmaatschappijen bezig en voor riolering gepland. 

Juni 2019 - juni 2020: Bouw autotunnel rondweg
 

 • Werken zowel overdag als ' nachts.
   
 • Oktober en november: nutswerken in straatdelen van de Cardijnlaan,  Merendreestraat, Doornbosstraat, Voordestraat, Hansbekedorp en Vaartstraat. Beperkte verkeershinder is hierbij te verwachten.
   

  • Ondertussen wordt ook verder gebouwd aan de tunnel van de rondweg ter hoogte van de Zandestraat en de Merendreestraat. Tijdens het weekend van 30 november op 1 december wordt de dakplaat van de tunnel van de rondweg op zijn definitieve plaats geschoven. Door deze werken zal de Merendreestraat afgesloten zijn vanaf vrijdag 28 november (na de avondspits) tot en met maandag 2 december.
    

 • Weeknachten van 2 t.e.m.6 december:

  • Spoorwerken. De spanning van de spoorstaven wordt geregeld.
    
 • Weekend van 7 op 8 december:

  • Realisatie van een ecotunnel onder het spoor. Dit is niet aan de stopplaats, maar meer richting Bellem in de onbebouwde kom.
  • Er gebeuren tevens spoorwerken boven de dakplaat in Hansbeke.
    
 • Weeknachten van 9 t.e.m. 13 december:

  • Spoorwerken boven de ecotunnel.
    
 • Tijdens volgende weekends zal het treinverkeer onderbroken zijn en zullen we doorlopend werken van vrijdagnacht tot maandagochtend. De NMBS voorziet een vervangende busdienst. Meer info over de dienstregeling vindt u op www.belgiantrain.be.
  • 25 - 28 oktober 2019
  • 29 november - 2 december 2019: Plaatsen tunnelkoker. Er wordt veel hinder verwacht.
  • 6 - 9 december 2019
  • 24 - 27 januari 2020
  • 31 januari - 3 februari 2020
  • 21 - 24 februari 2020: Plaatsen tunnelkoker. Er wordt veel hinder verwacht.

Na bouwverlof 2020: Uitbreken overweg

 • Nachtwerken met beperkte hinder.

Voorjaar 2020 - mei 2021: Bouw onderdoorgang station Hansbeke

 • Werken overdag en tijdens weekends wanneer het treinverkeer onderbroken wordt.
 • Tijdelijke perrons en tijdelijke toegang reizigers via tunneltje aan de Melkerijstraat.
 • Huidige stationsomgeving wordt een afgesloten werfzone en ook de overweg zal afgesloten worden.
 • De onderdoorgang zal geplaatst worden.

Augustus 2021 - oktober 2021: Beddingswerken

Augustus 2021 - december 2021: Aanleg wegen

Hansbeke.
Medegefinancierd door de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen.
Fasering werken hansbeke.