Overslaan en naar de inhoud gaan

Oostkamp - Derde en vierde spoor en stationsomgeving

We werken aan de aanleg van de bedding van het derde en vierde spoor tussen Gent en Brugge. De stationsomgeving van Oostkamp zal ook worden heringericht. De gemeente en Aquafin maken van de gelegenheid gebruik om een gescheiden riolering aan te leggen.

Locatie

Zone Stationsomgeving
Everaertstraat, Bareelstraat, Gevaartsestraat

Planning

Start: Februari 2018
End: Februari 2020

Welke werken voeren wij uit ?

 • Om de spoorbedding voor het derde en vierde spoor aan te leggen, verplaatsen wij de Everaertstraat en de Bareelstraat en leggen wij deze straten opnieuw aan. De gemeente Oostkamp en Aquafin voorzien ook een gescheiden rioleringsstelsel in deze zone.

 • In de stationsomgeving wordt het beschermd stationsgebouw en schuilhuisje verplaatst naar de overzijde van het spoor. Bovendien worden de perrons vernieuwd en verhoogd en komt er een nieuwe reizigersonderdoorgang. Het stationsplein zal aan de kant Patersonstraat komen te liggen. NMBS voorziet parkings en comfortabele, overdekte fietsenstallingen : 50 auto’s, 40 fietsen, 4 brom/bakfietsen kant Patersonstraat,  aan de andere zijde 28 auto’s, 76 fietsen, 4 brom/bakfietsen.

 • De fietserstunnel in de Gevaartsestraat zal worden vervangen door een nieuw exemplaar.

 • De spoorbedding voor het derde en vierde spoor zal worden aangelegd langs beide zijden van het spoor.

 • Als milderende maatregel zijn er geluidsmuren voorzien in twee zones: Warandestraat en ter hoogte van de stationsomgeving.

Wat zijn de fases van de werken? 

Een overzicht van de fasering per deelproject vindt u in de tijdslijn.

De deelprojecten zijn:

- Everaertstraat

- Bareelstraat

- Fietstunnel Gevaartsestraat

- Stationsomgeving

- Geluidsmuren

- Spoorbedding

Planning van de werken

Oktober - november
 

 • Weekdagen (7u-15u30) 9 september - 11 oktober: 

  30 september - 11 oktober
  > A
  anbrengen van bovenleidingsmassieven tussen perron en Rivierbeek. 
  Beperkte geluidshinder afkomstig van werking van 1 graafkraan.
  Aanleg bestrating tussen Stationsstraat en Everaertstraat 32.
  Als de plannen niet wijzigen, wordt er vanuit het midden van de straat naar de beide uiteindes gewerkt. Zo kan de aannemer meer ploegen inzetten waardoor de uitvoering sneller gaat. Dit betekent wel dat de verbindingen met de bestaande wegenis pas op het einde worden afgewerkt en er dus géén toegang is in de zone tot het einde van de werken. Zowel tijdens als buiten de werkuren kan de woning dus enkel te voet (of met de fiets) bereikt worden. IVBO zal tijdens de heraanleg van de straat het afval niet langer huis-aan-huis kunnen ophalen. Daarom graag opnieuw de ophaalpunten gebruiken. 
  Deze werken zullen wegens onvoorziene omstandigheden ongeveer 1 maand langer duren dan voorzien.
   
 • 17 oktober tot midden november (7u-17u):

  17 oktober - midden november
  > Aanleg definitieve wegenis ter hoogte van het kruispunt Dolagestraat – Stuivenbergstraat – Everaertstraat.
  Er is geen doorgaand verkeer mogelijk tijdens de werkuren (7u – 17u) voor zowel auto’s, fietsers als voetgangers. Buiten de werkuren kunnen fietsers en voetgangers wel door.
  De perrons en de Moerbrugsestraat blijven bereikbaar via de omleidingsroute langs de Gevaartsestraat. 
  Gezien de vrachtwagen die instaat voor de afvalophaling niet kan draaien in de Dolage- en Stuivenbergstraat ter hoogte van het kruispunt Dolage – Stuivenberg zullen 2 IVBO afvalophaalpunten voorzien worden. In de Stuivenbergstraat zal dit ter hoogte van de zijstraat aan nr 53 ingericht worden. In de Dolagestraat zal dit ter hoogte van het kruispunt met de Erkegemstraat voorzien worden.

  24 oktober 
  > Nieuwe voetgangerstunnel ter hoogte van de Patersonstraat gaat in dienst

  28 oktober
  > Een deel van de nieuwe perrons gaan in dienst.