Overslaan en naar de inhoud gaan

Oostkamp - Derde en vierde spoor en stationsomgeving

We werken aan de aanleg van de bedding van het derde en vierde spoor tussen Gent en Brugge. De stationsomgeving van Oostkamp zal ook worden heringericht. De gemeente en Aquafin maken van de gelegenheid gebruik om een gescheiden riolering aan te leggen.

Locatie

Zone Stationsomgeving
Everaertstraat, Bareelstraat, Gevaartsestraat

Planning

Start: Februari 2018
End: Zomer 2020

Welke werken voeren wij uit ?

  • Om de spoorbedding voor het derde en vierde spoor aan te leggen, verplaatsen wij de Everaertstraat en de Bareelstraat en leggen wij deze straten opnieuw aan. De gemeente Oostkamp en Aquafin voorzien ook een gescheiden rioleringsstelsel in deze zone.

  • In de stationsomgeving wordt het beschermd stationsgebouw en schuilhuisje verplaatst naar de overzijde van het spoor. Bovendien worden de perrons vernieuwd en verhoogd en komt er een nieuwe reizigersonderdoorgang. Het stationsplein zal aan de kant Patersonstraat komen te liggen. NMBS voorziet parkings en comfortabele, overdekte fietsenstallingen : 50 auto’s, 40 fietsen, 4 brom/bakfietsen kant Patersonstraat,  aan de andere zijde 28 auto’s, 76 fietsen, 4 brom/bakfietsen.

  • De fietserstunnel in de Gevaartsestraat zal worden vervangen door een nieuw exemplaar.

  • De spoorbedding voor het derde en vierde spoor zal worden aangelegd langs beide zijden van het spoor.

  • Als milderende maatregel zijn er geluidsmuren voorzien in twee zones: Warandestraat en ter hoogte van de stationsomgeving.

Wat zijn de fases van de werken? 

Een overzicht van de fasering per deelproject vind je in de tijdslijn.

De deelprojecten zijn:

- Everaertstraat

- Bareelstraat

- Fietstunnel Gevaartsestraat

- Stationsomgeving

- Geluidsmuren

- Spoorbedding

Planning van de werken

Update Corona

Het is de bedoeling is om de werken zo goed als mogelijk verder te zetten, met de in acht name van de opgelegde maatregelen om de verspreiding van het corona-virus in te dijken. Men werkt momenteel de aansluitingen ter hoogte van de opritten af en is men bezig met de groenaanleg.

Aan het stationsgebouw wordt tijdelijk niet verder gewerkt. 

Een precieze impact op de verdere uitvoeringstermijn is op dit moment nog niet in te schatten.

Huisvuilophaling

Wanneer jouw straat niet bereikbaar is, gebruik dan de ophaalpunten op de dichtstbijzijnde kruispunten die voor IVBO bereikbaar zijn. Het ophaalpunt is aangeduid met een bord. 

Wij zorgen ervoor dat alle woningen bereikbaar zijn tijdens de kerstvakantie.

Leveringen, thuisverpleging,...

Heb je dagdagelijks hulp nodig van thuisverpleging? Worden warme maaltijden aan huis geleverd? Plan je een speciale levering, werken aan jouw woning, een verhuis,... in die periode? Bespreek dit tijdig met de aannemer. Neem hiervoor contact op met Thomas Tassignon. Je vindt hem in de werfkeet (kant Patersonstraat).