Overslaan en naar de inhoud gaan

News Privacy Policy

//News

Privacy policy

Privacyverklaring

Wij verwijzen naar onze website Infrabel.be voor het algemene kader, waaronder 
- het toepassingsgebied van de privacyverklaring
- een beschrijving van uw gegevensbeschermingsrechten, waaronder het recht van bezwaar tegen bepaalde van de verwerkingsactiviteiten die wij uitvoeren.

De lijst hieronder beschrijft aanvullend op de informatie op onze website de categorieën van gegevens die we verwerken wanneer u zich op Infrabel News aanmeldt, vanwaar uw gegevens afkomstig zijn, de grondslag voor deze verwerkingsactiviteit en met wie we de gegevens mogelijks zullen delen.

Gebruik van Infrabel News

Om MFA te kunnen toepassen, verzamelen wij een beperkt aantal Persoonsgegevens met het oog op het beveiligen van uw account. We hebben deze Persoonsgegevens nodig om uw account vanuit een minder veilige omgeving te valideren. 

Categorieën van verwerkte gegevens: E-mailadres dat niet bij Infrabel gekend is, GSM-nummer. 
Bron van de gegevens: Rechtstreeks van u, wanneer u zich geregistreerd hebt voor MFA.
Rechtmatige grond voor verwerking: Het is in het gerechtvaardigd belang van Infrabel als bedrijf om de gegevens die zij aan haar partners en haar medewerkers van buiten haar netwerk ter beschikking stelt, op een gepaste manier te beveiligen  en om op die manier frauduleuze toegang zo veel mogelijk te beperken.
Ontvangers van gegevens: IT-dienstverlener.

U kan ten allen tijden uw Persoonsgegevens wissen. Dat kan via 
deze link. Meer uitleg vindt u hier in de paragraaf "Beheer je (backup) verificatiemethodes".
Kiest u voor het gebruik van een authenticator-app, dan hoeft u geen Persoonsgegevens in te geven om van het systeem te kunnen gebruik maken.

Juridische kennisgeving

Infrabel N.V. ontwikkelde het Infrabel News-app en beheert het. Het gebruik van het aanmeldsysteem is voorzien voor
- Infrabelmedewerkers
- partners en klanten van Infrabel.
Het gebruik door partners en klanten is enkel mogelijk voor zover de 
algemene voorwaarden inzake het gebruik van het partnersportaal van Infrabel worden nageleefd. Enig gebruik van het aanmeldsysteem houdt automatisch de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden in.

 

Cookies

Cookies zijn kleine informatiebestanden die door de server van een website via de browser tijdelijk of permanent op uw computer of toestel worden opgeslagen en die het gebruik van de website vereenvoudigen, vervolledigen en personaliseren.
Infrabel wil uw ervaring met Infrabel News zo eenvoudig mogelijk maken. Om dit te bereiken maken we gebruik van cookies en local data storage, waarbij we ernaar streven om zowel uw privacy te beschermen als om een gebruiksvriendelijke toepassing aan te bieden. Wij ontvangen hierbij op geen enkele manier persoonsgegevens.

Noodzakelijke functionele cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om aan te melden op Infrabel News en alle functionaliteiten te gebruiken. Als het gebruik van cookies wordt uitgeschakeld, werkt het aanmeldproces niet of niet optimaal.

Onthoud mij-cookies
We gebruiken cookies indien u "onthoud mij" aanvinkt om u de volgende keer dat u aanmeldt onmiddellijk te herkennen, zodat u uw gebruikersnaam niet opnieuw hoeft in te vullen. 

Local data storage
We gebruiken localStorage van uw browser om te onthouden welke verificatiemethode u laatst koos en op die manier uw gebruiksgemak te bevorderen. Deze informatie is enkel toegankelijk voor uw browser op uw toestel.
Hetzelfde geldt voor de pascode die u instelt in de Infrabel News-app.

Cookies uitschakelen
Als u geen cookies wilt installeren op uw computer, kan u op elk moment de installatie van cookies uitschakelen of de opgeslagen cookies verwijderen door de veiligheidsinstellingen van uw webbrowser te wijzigen. Het aanmeldproces zal dan echter niet of niet optimaal functioneren.
Meer informatie vindt u via de helpfunctie van uw browser of via onderstaande links:
Edge
Internet Explorer 11
Internet Explorer 9
Internet Explorer 7 en 8
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari