Overslaan en naar de inhoud gaan

Spoorlopen

Het is verboden om op of langs de sporen te lopen. Vorig jaar viel er één dode in die omstandigheden en raakten drie mensen ernstig gewond. Naast de zware menselijke tol veroorzaakten de 705 gevallen van spoorlopen in 2019 128.820 minuten vertraging voor het treinverkeer, ofwel bijna 6 uur vertraging per dag!

Ons actieplan

We voerden een studie uit bij een representatieve steekproef van de Belgische bevolking over hoe mensen zich in de buurt van de sporen gedragen. De resultaten zijn op zijn zachtst gezegd verbijsterend.

14% van de respondenten verklaarde de afgelopen zes maanden over de sporen te hebben gelopen op plaatsen waar het niet mag. Erger nog uit de studie, die eind 2018 werd uitgevoerd, blijkt ook dat, als daar gelegenheid toe zou zijn, 77% van de mensen de verkeersregels aan een overweg zou overtreden.

Railspect: zo heet het nationale actieplan dat we hebben ontwikkeld op basis van de bevindingen van de enquête om gevaarlijk gedrag op de Belgische spoorwegen te bestrijden. Het plan bevat drie componenten: preventie, repressie en bewustmaking.

Preventie

We nemen tal van maatregelen om spoorlopen tegen te gaan:

  • Op struikelmatten is het quasi onmogelijk om over de sporen te lopen. Eind 2018, waren 32 overwegen uitgerust met struikelmatten.
  • Normale of intelligente omheiningen in risicovolle zones
  • Camera’s langs de sporen om spoorlopers te detecteren en alarmsystemen als iemand in de buurt van een tunnel komt (proefproject uitgevoerd in 2018 in Luik-Saint-Lambert en Luik-Carré).

Sensibilisering

Om het publiek bewust te maken van de gevaren van spoorlopen, ontwikkelden we verschillende campagnes en tools:

  • Campagne voor het grote publiek (Thuis)
  • Virtual reality schokeffect om leerlingen wakker te schudden: The Floor
  • Pedagogische hulpmiddelen.

Repressieve maatregelen

In samenwerking met de Spoorwegpolitie, de Lokale Politie en Securail voeren we regelmatig versterkte controles uit op overwegen. Mensen die zich niet aan de verkeersregels houden, riskeren tot €2000 boete.