Overslaan en naar de inhoud gaan

Veiligheid aan overwegen

Ons spoornet telt 1662 overwegen. Ons doel is om fysieke kruisingen tussen ons spoornet en het wegennet zoveel mogelijk weg te nemen. Op onze overwegen blijven weggebruikers zich namelijk nog altijd roekeloos gedragen.

Onze geplande werven

In 2020 stierven 9 mensen bij een ongeval op een overweg en raakten 4 mensen ernstig gewond. Naast die zware menselijke tol veroorzaakten de 316 incidenten aan overwegen, waaronder de 23 ongevallen (maar ook kleine botsingen met slagbomen) vorig jaar 33.191 minuten vertraging voor het treinverkeer, ofwel bijna 1u30 vertraging per dag.

Ons actieplan

We voerden een studie uit bij een representatieve steekproef van de Belgische bevolking over hoe mensen zich in de buurt van de sporen gedragen. De resultaten zijn op zijn zachtst gezegd verbijsterend.

46% van de respondenten verklaarde de afgelopen zes maanden de wegcode op een overweg te hebben genegeerd. Erger nog uit de studie, die eind 2018 werd uitgevoerd, blijkt ook dat, als daar gelegenheid toe zou zijn, 77% van de mensen de verkeersregels aan een overweg zou overtreden.

Railspect: zo heet het nationale actieplan dat we hebben ontwikkeld op basis van de bevindingen van de enquête om gevaarlijk gedrag op de Belgische spoorwegen te bestrijden. Het plan bevat drie componenten: preventie, repressie en bewustmaking.

Preventie

Overwegen afschaffen
Om de risico's die ontstaan door gevaarlijk gedrag op overwegen te beperken, schaffen we er jaarlijks heel wat af: 38 in 2020.
Waar het kan, vervangen we ze door een brug, tunnel, een parallelweg of fietspad. We zoeken altijd naar de beste alternatieven in overleg met de lokale overheid en de bewoners.

Overwegen beveiligen
Als we de overweg niet kunnen afschaffen, verbeteren we de weginrichting ter plaatse zodat hij beter beveiligd is. Daarnaast voorzien we ook verschillende preventiemaatregelen

Sensibilisering

Om het gedrag van de mensen op het spoor te veranderen, ontwikkelen we bewustmakingscampagnes en voeren we verschillende acties uit:

Repressieve maatregelen

In samenwerking met de Spoorwegpolitie, de Lokale Politie en Securail voeren we regelmatig versterkte controles uit op overwegen. Mensen die zich niet aan de verkeersregels houden, riskeren tot €4000 boete en een intrekking van hun rijbewijs.