Overslaan en naar de inhoud gaan
Sint-Andrieskruis.

Veiligheid aan overwegen

Ons spoornet telt 1.630 overwegen. Ons doel is om fysieke kruisingen tussen ons spoornet en het wegennet zoveel mogelijk weg te nemen. Gevaarlijk gedrag op overwegen blijft namelijk een van de voornaamste oorzaken van ongevallen.

Onze geplande werven

In 2022 stierven 11 mensen bij een ongeval op een overweg en raakten 2 mensen ernstig gewond. Naast die zware menselijke tol veroorzaakten de 32 incidenten aan overwegen, vorig jaar 39.049 minuten vertraging voor het treinverkeer, ofwel meer dan 1u47 vertraging per dag.

Ons actieplan

We voerden een studie uit bij een representatieve steekproef van de Belgische bevolking over hoe mensen zich in de buurt van de sporen gedragen. De resultaten zijn op zijn zachtst gezegd verbijsterend.

46% van de respondenten verklaarde de afgelopen zes maanden de wegcode op een overweg te hebben genegeerd. Erger nog uit de studie, die eind 2018 werd uitgevoerd, blijkt ook dat, als daar gelegenheid toe zou zijn, 77% van de mensen de verkeersregels aan een overweg zou overtreden.

Railspect: zo heet het nationale actieplan dat we hebben ontwikkeld op basis van de bevindingen van de enquête om gevaarlijk gedrag op de Belgische spoorwegen te bestrijden. Het plan bevat drie componenten: preventie, repressie en bewustmaking.

Preventie

Overwegen afschaffen
Om de risico's die ontstaan door gevaarlijk gedrag op overwegen te beperken, schaffen we er jaarlijks heel wat af: 18 in 2022.
Waar het kan, vervangen we ze door een brug, tunnel, een parallelweg of fietspad. We zoeken altijd naar de beste alternatieven in overleg met de lokale overheid en de bewoners.

Overwegen beveiligen
Als we de overweg niet kunnen afschaffen, verbeteren we de weginrichting ter plaatse zodat hij beter beveiligd is. Daarnaast voorzien we ook verschillende preventiemaatregelen:

Overweg.

Sensibilisering

Om het gedrag van de mensen op het spoor te veranderen, ontwikkelen we bewustmakingscampagnes en voeren we verschillende acties uit:

Jeroom Slagboom.

Repressieve maatregelen

In samenwerking met de Spoorwegpolitie, de Lokale Politie en Securail voeren we regelmatig versterkte controles uit op overwegen. Mensen die zich niet aan de verkeersregels houden, riskeren tot €4000 boete en een intrekking van hun rijbewijs.

Politie.