Overslaan en naar de inhoud gaan
overweg.

Wezemaal - Vervanging overweg Langestraat

Wij vervangen de overweg van de Langestraat te Wezemaal door een wegtunnel.

Locatie

De Langestraat te Wezemaal

Planning

Begin: begin 2024
Eind: zomer 2025

Waar mogelijk willen we zoveel mogelijk overwegen vervangen door een brug, tunnel, parallelweg of fietspad. Het zoeken naar deze alternatieve mobiliteitsoplossingen gebeurt steeds in nauw overleg met lokale overheden.

In de stationsomgeving van Wezemaal vervangen we de huidige overweg in de Langestraat door een nieuwe wegtunnel. Parallel met de sporen komt er ook een fietsbrug voor de fietssnelweg F25 (een project van de provincie Vlaams-Brabant).

In samenwerking met NMBS, wordt ook de stationsomgeving en parking vernieuwd.

Stationsomgeving zicht Winkelveldbaan.

De wegtunnel

De wegtunnel bestaat uit twee rijvakken voor gemotoriseerd verkeer met aan weerszijden een verhoogd fietspad (1.75m breed). Aan de kant van het station is een voetpad voorzien dat ook dienst zal doen als onderdoorgang om de 2 perrons van het station te verbinden.

Aan de kant van Heikant wordt het kruispunt tussen de Langestraat, Bessenlaan en Winkelveldbaan heraangelegd en iets verschoven.

Langestraat wegtunnel.

Aan de kant van Wezemaal wordt er een nieuwe aansluiting met de Kruisboogstraat voorzien. De Kruisboogstraat wordt een fietsstraat, waar fietsers voorrang hebben op auto’s en zal deel uitmaken van de fietssnelweg F25 Leuven - Aarschot.

De wegtunnel zal de doorstroming van het auto- en fietsverkeer verbeteren en de verkeersveiligheid in de stationsomgeving verhogen.

Kruisboogstraat aansluiting Langestraat.

Herinrichting stationsomgeving

In samenwerking met NMBS wordt ook de stationsomgeving en parking vernieuwd. Een aannemer is hiervoor aangesteld. De beide perrons worden heraangelegd en verhoogd om de reizigers toe te laten vlotter in en uit te stappen. Ook de uitrusting op de perrons zal vernieuwd worden en de perrons worden voorzien van een luifel. Er komt een grote parking ter hoogte van de Bessenlaan en er worden aan beide kanten van het spoor nieuwe overdekte fietsenstallingen met camerabewaking geplaatst. De stationsomgeving wordt ingericht als hoppinpunt met deelfietsen, deelauto’s en elektrische laadpunten.

Stationsomgeving.

De F25 in Rotselaar en nieuwe fietsbrug parallel aan het spoor

De fietssnelweg F25 Aarschot-Leuven vormt een autoluw alternatief voor de drukke Aarschotsesteenweg. De toekomstige fietssnelweg loopt grotendeels langs de spoorlijn Leuven-Aarschot en verbindt het station van Aarschot via Gelrode, Wezemaal, Rotselaar, Wilsele, Holsbeek-Plein en Kessel-Lo met het station van Leuven.

Er komt een fietsbrug ter hoogte van de Langestraat die zorgt voor een vlotte en veilige aansluiting van de fietssnelweg met de stationsomgeving van Wezemaal. De nieuwe fietsbrug komt parallel naast de sporen te liggen en overspant de nieuwe spoorwegtunnel van de Langestraat.

Het reeds aangelegde deel van de fietssnelweg wordt verlengd tot aan de nieuwe fietsbrug. Via een nieuwe fietstunnel onder de sporen wordt vanuit de Kruisboogstraat een fietsverbinding met de Heirbaan gerealiseerd en er komt een fiets- en voetgangersverbinding tussen de Valleilaan en de Kruisboogstraat. Vervolgens loopt de fietssnelweg aan de noordzijde van de sporen door tot in Aarschot. Voor dit deel diende de provincie Vlaams-Brabant in september de vergunningsaanvraag in.

Heraanleg fietspaden en rijweg

Gemeente Rotselaar vernieuwt tegelijkertijd met de werken aan het station ook de fietspaden op de Steenweg op Wezemaal en de Langestraat tussen de Sparrenstraat en de Vleugtweg. De fietspaden worden verbeterd heraangelegd in asfalt, net zoals de rijweg in die zone ook wordt vernieuwd in asfalt. Door de werken te bundelen wordt de hinder zo veel mogelijk beperkt. Meer info over de werken in Rotselaar: www.rotselaar.be/wegenwerken.

Fietssnelweg en fietsbrug.

Planning

Fase 1 - vanaf 15 oktober 2023
 • Wegeniswerken in de Kruisboogstraat en heraanleg nutsleidingen
Fase 2 - vanaf 8 januari 2024
 • Rioleringswerken en heraanleg nutsleidingen in de Langestraat
 • Overweg afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel nog gebruik maken van de overweg

 

Fase 3 - vanaf 2 maart
 • Uitvoering bouwput

 

Fase 4 - van juli 2024 tot september 2025
 • Bouw toegangshellingen tunnel en volledige heraanleg van de stationsomgeving

 

 
 
Weekend 2 - 3 december 2023
 • Ligging sporen wordt geoptimaliseerd
 • Perronwerken deel 1: beide perrons worden vernieuwd en tijdelijk ingekort
 • Geen treinverkeer
 • Onderbreken van de Langestraat, overweg tijdelijk afgesloten voor alle verkeer, ook voor fietsers en voetgangers.
 
Weekend 2 - 3 maart 2024
 • Spoorgerelateerde werken
 • Geen treinverkeer

 

Weekend 13 - 14 juli 2024
 • Overweg afgesloten voor alle verkeer, ook fietsers en voetgangers. Er komt een tijdelijke voetgangersbrug met fietsgoot
 • Perronwerken deel 2: de andere helft van de perrons wordt vernieuwd en tijdelijk ingekort
 • Geen treinverkeer

Weekend begin 2025

 • Inschuiven tunnel
 • Geen treinverkeer

Impact van de werken

 • Omwille van het gebruik van machines en spoorkranen kunnen deze werken geluidshinder met zich meebrengen of kan er werfverkeer zijn. De omwonenden worden met een bewonersbrief op de hoogte gebracht wanneer dit precies zal zijn.
 • Het station Wezemaal blijft gedurende de werken functioneel, met uitzondering van de weekends dat er geen treinverkeer is.

Mobiliteit tijdens de werken

Om de werken te kunnen realiseren, zal de huidige overweg in de Langestraat worden afgesloten. Er wordt in samenspraak met de gemeente een omleiding voorzien.

Deze omleiding zal ingericht worden via de N19 Aarschotsesteenweg / Stationsstraat / Torenstraat / Steenweg op Wezemaal. Meer info over de mobiliteit in Rotselaar: www.rotselaar.be/wegenwerken.

Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van het tunneltje ‘Pad onder ‘t spoor’. Voor treinreizigers en voetgangers wordt er een tijdelijke passerelle met fietsgoot voorzien over de sporen vanaf maart 2024.

Wanneer is de overweg aan de Langestraat afgesloten?

Vanaf 8 januari 2024 wordt de overweg van de Langestraat permanent afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
Vanaf het weekend van 13-14 juli 2024 is de overweg volledig afgesloten voor iedereen (dus ook fietsers en voetgangers) tot de opening van de nieuwe tunnel.

Hoe rijden de bussen van De Lijn?

De buslijnen 335 en 512 zullen tijdens de uitvoering van de werken een aangepaste route volgen. Ten laatste vanaf december 2023 is de online routeplanner aangepast: www.delijn.be/nl/routeplanner.

Omleiding.
Blijven de stationsparking en fietsenstallingen toegankelijk tijdens de werken?

Tijdens de werken zullen de stationsparkings slechts deels toegankelijk en mogelijk moeilijk bereikbaar zijn. De rekken voor het stallen van de fietsen worden maximaal in stand gehouden. Ook de blue bikes blijven toegankelijk. Bij omleidingen wordt bewegwijzering voorzien. Wanneer de overweg is afgesloten, wordt de fietsenparking ingericht op het terrein tegenover de kippenwinkel. De overige ruimte op het terrein is beschikbaar om andere voertuigen te parkeren.

De laatste brochure van dit project kan je hier terugvinden.
De infopanelen van de infomarkt kan je hier terugvinden.
De afbeeldingen die een zicht geven op de toekomstige stationsomgeving kan je hier terugvinden. Het zijn echter simulatiebeelden. De finale situatie kan hier licht vanaf wijken.

Medegefinancieerd door de EU.