Overslaan en naar de inhoud gaan

Wezemaal - Langestraat

Wij vervangen de overweg van de Langestraat te Wezemaal door een fietstunnel.

Locatie

De Langestraat te Wezemaal.

Planning

Begin: herfst 2020
Eind: 2023

Waar mogelijk willen we zoveel mogelijk overwegen vervangen door een brug, tunnel, parallelweg of fietspad. Het zoeken naar deze alternatieve mobiliteitsoplossingen gebeurt steeds in nauw overleg met lokale overheden.

In de stationsomgeving van Wezemaal vervangen we de huidige overweg in de Langestraat door een nieuwe wegtunnel. Parallel met de sporen komt er ook een fietsbrug voor de fietssnelweg F25 (een project van de provincie Vlaams-Brabant).

In samenwerking met NMBS, wordt ook de stationsomgeving en parking vernieuwd.

Station Wezemaal.

Wegtunnel

De wegtunnel bestaat uit twee rijvakken voor gemotoriseerd verkeer met aan weerszijden een verhoogd enkelrichtingsfietspad (1.75m breed). Aan de westelijke kant van de tunnel is een voetpad voorzien dat ook dienst zal doen als onderdoorgang om de 2 perrons van het station te verbinden.

Wegtunnel.

De tunnel zal in zijn geheel ter plaatse gebouwd worden en dan worden ingeschoven. Deze ondertunneling is niet alleen een voordeel voor de verkeersdoorstroming in de stationsomgeving, maar komt ook de veiligheid en stiptheid van het treinverkeer ten goede. Het station blijft open tijdens de werken.

tunnel.

Aan de noordzijde wordt het kruispunt tussen de Langestraat, Bessenlaan en Winkelveldbaan heraangelegd en iets verschoven.

Noordzijde.

Aan de zuidzijde van de tunnel wordt er een nieuwe aansluiting met de Kruisboogstraat voorzien. De Kruisboogstraat wordt een fietsstraat, waar fietsers voorrang hebben op auto’s.

Zuidkant.

De Fietsbrug

De fietsbrug zorgt voor een vlotte en veilige aansluiting van de stationsomgeving in
Wezemaal op de fietssnelweg F25 die Leuven met Aarschot verbindt.

Fietsbrug.

De nieuwe fietsbrug komt parallel naast de sporen te liggen en overspant de Langestraat waarna het aansluit op de Kruisboogstraat richting Aarschot. Richting Leuven maakt de fietssnelweg de verbinding met de Duitsveldbaan en Abdijlaan

Fietsbrug.

Stationsomgeving

Door de voorziene werken voor de aanleg van de tunnel wordt er van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook de stationsomgeving te vernieuwen. De beide perrons worden heraangelegd en verhoogd om de reizigers toe te laten vlotter in en uit te stappen. Ook de schuilhuisjes en de banken op het perron zullen vernieuwd worden. Vanuit de tunnel zullen er trappen voorzien worden om naar de perrons te kunnen gaan. Voor mindervaliden worden er ook aangepaste toegangen voorzien.

Stationsomgeving.

De stationsparking ter hoogte van de Bessenlaan wordt vernieuwd. Zowel aan de noord- als aan de zuidzijde wordt ook een nieuwe overdekte fietsenstalling voorzien die deels afgesloten zal zijn. De omgevingsvergunningsaanvraag voor deze drie projecten wordt nog deze zomer ingediend. Deze werken zouden dan volgens de huidige planning na de zomer van 2021 kunnen starten.

Stationsparking.

Fietssnelweg F25 (Abdijlaan – station Wezemaal)

De fietssnelweg Leuven-Aarschot (F25) vormt een autoluw alternatief voor de drukke Aarschotsesteenweg. De toekomstige fietssnelweg loopt grotendeels langs de spoorlijn Leuven-Aarschot en verbindt het station van Aarschot via Gelrode, Wezemaal, Rotselaar, Wilsele, Holsbeek-Plein en Kessel-Lo met het station van Leuven. De komende jaren wordt op het grondgebied van Rotselaar gebouwd aan de F25.

De gemeente Rotselaar heeft de plannen klaar voor het stuk fietssnelweg tussen de Drielindenstraat en station Wezemaal (1,8km) en start weldra met de uitvoering van de werken.

De omgevingsvergunning is afgeleverd en de aannemer voor de werken is aangesteld.
De fietssnelweg is verlicht en zal aangelegd worden in asfalt, is 3,5 meter breed met een extra veiligheidsafstand in grasbetontegels naast de bermen.

F25.

Fietssnelweg F25 (station Wezemaal - Bert Leysenlaan)

De provincie Vlaams-Brabant maakte ontwerpplannen voor een nieuw stuk fietssnelweg (2,5km) van station Wezemaal tot de Bert Leysenlaan. Er komt een nieuwe fietsverbinding tussen de Kruisboogstraat en de Valleilaan. En een nieuwe fietstunnel onder de sporen zal de Bert Leysenlaan en de Heirbaan met elkaar verbinden waarna de fietssnelweg aan de overzijde van de sporen verder loopt richting Aarschot. De nieuw aan te leggen stukken worden een fietssnelweg van 4 meter breed in asfalt die ’s nachts verlicht zal zijn. Bestaande straten die op de fietssnelweg liggen, worden heraangelegd tot fietsstraten, waar auto’s te gast zijn.

F25.

Grondonderzoek

In het kader van de vervanging van de overweg van de Langestraat in Wezemaal voeren wij grondonderzoeken uit.

Concreet worden tussen 4 en 7 augustus overdag manuele en machinale boringen uitgevoerd ter hoogte van de geplande werken te Wezemaal. Daarnaast zullen in de onverharde parkings een aantal putjes gemaakt moeten worden voor de bepaling van het puinmateriaal. De boorgaten en putjes worden erna onmiddellijk terug opgevuld.

De toegang tot de parkings kan mogelijks tijdelijk gehinderd worden. Een veilige doorgang zal wel steeds gegarandeerd worden voor treinreizigers, voetgangers, fietsers en auto’s.

EU.