Overslaan en naar de inhoud gaan

Wezemaal - Langestraat

Wij vervangen de overweg van de Langestraat te Wezemaal door een wegtunnel.

Locatie

De Langestraat te Wezemaal.

Planning

Begin: Begin 2024
Eind: Zomer 2025

Waar mogelijk willen we zoveel mogelijk overwegen vervangen door een brug, tunnel, parallelweg of fietspad. Het zoeken naar deze alternatieve mobiliteitsoplossingen gebeurt steeds in nauw overleg met lokale overheden.

In de stationsomgeving van Wezemaal vervangen we de huidige overweg in de Langestraat door een nieuwe wegtunnel. Parallel met de sporen komt er ook een fietsbrug voor de fietssnelweg F25 (een project van de provincie Vlaams-Brabant).

In samenwerking met NMBS, wordt ook de stationsomgeving en parking vernieuwd.

Wegtunnel

De wegtunnel bestaat uit twee rijvakken voor gemotoriseerd verkeer met aan weerszijden een verhoogd enkelrichtingsfietspad (1.75m breed). Aan de westelijke kant van de tunnel is een voetpad voorzien dat ook dienst zal doen als onderdoorgang om de 2 perrons van het station te verbinden.

De tunnel zal in zijn geheel ter plaatse gebouwd worden en dan worden ingeschoven. Deze ondertunneling is niet alleen een voordeel voor de verkeersdoorstroming in de stationsomgeving, maar komt ook de veiligheid en stiptheid van het treinverkeer ten goede. Het station blijft open tijdens de werken.

Aan de noordzijde wordt het kruispunt tussen de Langestraat, Bessenlaan en Winkelveldbaan heraangelegd en iets verschoven.

Aan de zuidzijde van de tunnel wordt er een nieuwe aansluiting met de Kruisboogstraat voorzien. De Kruisboogstraat wordt een fietsstraat, waar fietsers voorrang hebben op auto’s.

De Fietsbrug

De fietsbrug zorgt voor een vlotte en veilige aansluiting van de stationsomgeving in Wezemaal op de fietssnelweg F25 die Leuven met Aarschot verbindt.

De nieuwe fietsbrug komt parallel naast de sporen te liggen en overspant de Langestraat waarna het aansluit op de Kruisboogstraat richting Aarschot. Richting Leuven maakt de fietssnelweg de verbinding met de Duitsveldbaan en Abdijlaan.

Stationsomgeving

Door de voorziene werken voor de aanleg van de tunnel wordt er van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook de stationsomgeving te vernieuwen. De beide perrons worden heraangelegd en verhoogd om de reizigers toe te laten vlotter in en uit te stappen. Ook de schuilhuisjes en de banken op het perron zullen vernieuwd worden. Vanuit de tunnel zullen er trappen voorzien worden om naar de perrons te kunnen gaan. Voor mindervaliden worden er ook aangepaste toegangen voorzien.

De stationsparking ter hoogte van de Bessenlaan wordt vernieuwd. Zowel aan de noord- als aan de zuidzijde wordt ook een nieuwe overdekte fietsenstalling voorzien die deels afgesloten zal zijn. 

De omgevingsvergunning voor de bouw van de wegtunnel, de fietsbrug en de heraanleg van de stations­omgeving werd in het voorjaar van 2021 afgeleverd. Begin 2024 gaan de bouwkundige werken van start met het uitgraven van de bouwput en inschuiven van de tunnelkoker.

De F25 in Rotselaar

De fietssnelweg Leuven-Aarschot (F25) vormt een autoluw alternatief voor de drukke Aarschotsesteenweg. De toekomstige fietssnelweg loopt grotendeels langs de spoorlijn Leuven-Aarschot en verbindt het station van Aarschot via Gelrode, Wezemaal, Rotselaar, Wilsele, Holsbeek- Plein en Kessel-Lo met het station van Leuven.

De fietssnelweg is verlicht en aangelegd in asfalt, met een breedte van 3,5 meter.

F25 - Abdijlaan - Station Wezemaal

In 2020 legde de gemeente Rotselaar het stuk F25 tussen de Abdijlaan en het station van Wezemaal aan.  Dit deelproject is klaar. Je kan er al fietsen.

F25 - Abdijlaan - Aansluiting naar Leuven

De provincie Vlaams-Brabant legde een wenslijn voor de F25 vast tussen de grens met Leuven en de Abdijlaan. Deze wenslijn volgt zo goed mogelijk de noordkant van de spoorlijn. Het is een allereerste stap in het ontwerp van dit project. Vanaf nu kunnen er verdere onderzoeken gebeuren om hier tot een eerste plan te komen.

F25 - Station Wezemaal - Aarschot

De provincie Vlaams-Brabant legde hier een veiliger en natuurvriendelijker traject voor de F25 vast in een definitief plan. Deze aangepaste route vervangt een eerder onderzocht traject via de Valleilaan. 

  • Het nieuwe traject vertrekt aan het station van Wezemaal en loopt als fietsstraat door de Kruisboogstraat.
  • In de Kruisboogstraat komt er naast de sporen een nieuwe doorsteek voor voetgangers en fietsers naar de Valleilaan.
  • Deze nieuwe doorsteek sluit ter hoogte van de Valleilaan aan op een te realiseren schuine fietstunnel onder het spoor.
  • Voorbij de tunnel komt de F25 aan de noordkant een stukje apart van de Heirbaan in de spoorberm te liggen .
  • Ter hoogte van de Eekhoornlaan sluit de fietssnelweg aan op Heirbaan waar het als fietsstraat aansluiting maakt in de richting van Aarschot.   

De brochure van dit project kan u hier terugvinden.

Medegefinancieerd door Europese unie.