Overslaan en naar de inhoud gaan
Overweg.

Projecten &
realisaties

Overwegen afschaffen

Minder overwegen. Minder risico.

Veiligheid is onze prioriteit. Daarom raakt het ons dat er elk jaar nog gemiddeld 45 ongevallen gebeuren aan overwegen. Ons doel: zoveel mogelijk overwegen vervangen door veilige alternatieven zoals een tunnel of brug.

Het blijft dus niet bij onze verschillende sensibiliseringscampagnes rond het veilig oversteken van overwegen. Waar mogelijk nemen we het risico op ongevallen volledig weg. Daarom verminderen we het aantal kruisingen tussen de sporen en de openbare weg. Drukke spoorlijnen krijgen daarbij voorrang. Zo verdwenen in 2017 al 14 overwegen!

Andere oversteekplaatsen

Een overweg verdwijnt niet zomaar van de ene op de andere dag. Eerst voeren we in samenwerking met lokale overheden allerlei vooronderzoeken en mobiliteitsstudies uit. We steken de koppen samen met alle betrokken partijen en onderzoeken wat het beste alternatief is voor de overweg. Dat kan bijvoorbeeld een brug of een tunnel zijn, of een omleiding naar een bestaande oversteekplaats iets verderop.

Met de financiële steun van de Europese Unie

Via het TEN-T-programma (Trans-European Transport Network) en het CEF-programma (Connecting Europe Facilities) kregen we al meermaals financiële steun van de Europese Unie om een aantal overwegen af te schaffen.

Medegefinancieerd door Europese unie.
Medegefinancieerd door Europese unie.

Overwegen onderhouden en vernieuwen

Is het niet mogelijk om een overweg af te schaffen? Dan investeren we in de vernieuwing, de aanpassing en het onderhoud ervan. We verbeteren dan bijvoorbeeld de signalisatie (lichten plaatsen, extra slagbomen voor voetgangers en fietsers, enzovoort) en we overleggen met de wegbeheerder hoe we de overwegen zichtbaarder kunnen maken.

Bij storingen gaan overwegen trouwens automatisch in ‘groot alarm’. De slagbomen gaan naar beneden en de treinen in de buurt moeten bijzondere procedures volgen: zeer traag rijden en toeteren ter hoogte van de overweg. Onze veiligheidssystemen maken uit of er inderdaad een technische storing is aan de overweg. Als dat niet zo is, dan mogen de treinen normaal blijven rijden.